0048 501613635
Moje konto       O nas       Kontakt
  Zamówienie online
  5-7 dni czas dostawy
  Indywidualna obsługa
  Większa ilość adresów dostawy

Regulamin sklepu internetowego JANFINISH.PL

Spis treści:
 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi w Sklepie Internetowym
 3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 4. Sposoby płatności
 5. Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru
 6. Warunki reklamacji
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 10. Prawa autorskie
 11. Postanowienia końcowe
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Nasz regulamin powstał w trosce o prawa konsumenta. Nabywca ma prawo zrzec się przysługujących mu w Ustawie o Prawach Konsumenta praw. Wszelkie postanowienia mniej korzystne niż te zawarte w Ustawie o Prawach Konsumenta nie są respektowane, a w ich miejsce stosowane są przepisy z Ustawy o Prawach konsumenta. Skutkiem tego niniejsze normy zawarte w Regulaminie nie są ukierunkowane na niekorzyść kontrahenta, a ewentualne nieścisłości tłumaczone są na korzyść konsumenta. W sytuacji potencjalnej kolidacji Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają ów przepisy i należy je stosować.

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Niniejszy sklep internetowy dostępny pod adresem janfinish.pl prowadzony jest na rzecz przedsiębiorstwa Jan Finish Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu pod adresem: Zakaszewskiego 6. Przedsiębiorstwo zewidencjonowane jest w Krajowej Radzie Sądownictwa pod numerem: 0000271242, a jego Numer Identyfikacji Podatkowej to: 1040000604.

1.2 Dyspozytorem danych osobowych przetwarzanych na poczet Regulaminu jest Usługodawca. Powyższe informacje przetwarzane są na zasadach zawartych w polityce prywatności. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a Usługodawca je przetwarzający ma prawo do: wglądu w ich treść, aktualizacji oraz poprawiania.

 

 

2. Usługi w sklepie internetowym

 

2.1 Sklep internetowy oferuje następujące usługi: Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy, Formularz Ofertowy, Rejestracja.

 1. Formularz zamówienia - użytkowanie Formularza zamówienia rozpoczyna wybór zamawianego artykułu, jego koloru, ilości i parametrów haftu. Przy wyborze haftu należy ustalić jego atrybuty, takie jak umiejscowienie i rozmiar oraz podać adekwatny tekst i obraz dla zamówienia (w przypadku wybrania obrazu lub tekstu do haftu zamawiający obowiązany jest dostarczyć plik w formacie: cdr, ai, eps, pdf, lub ponieść koszty utworzenia pliku w odpowiednim formacie). Klient po dodaniu artykułu do koszyka może kontynuować kompletowanie zamówienia, lub przejść do koszyka. Znajdując się w zakładce koszyka można edytować szczegóły zamówienia, usuwać artykuły z listy zamówienia, całkowicie opróżnić koszyk, lub przejść do złożenia zamówienia. Wykonywaniu powyższych operacji towarzyszy obliczanie kosztów każdego z zamówień jednostkowo oraz ich łączna wycena. Przechodząc do zamówienia konieczne jest logowanie, lub utworzenie nowego konta. Będąc już zalogowanym użytkownikiem należy wprowadzić, bądź potwierdzić dane fakturowania, wybrać sposób wysyłki, określić adres dostawy, wskazać sposób zapłaty i potwierdzić wprowadzone dane. Powyższa usługa jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, podlega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia, bądź anulowania procesu.
 2. Formularz Kontaktowy - wprowadzenie nazwy firmy, miejscowości, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy produktu, którego dotyczy pytanie i jego liczebności, oraz przesłanie logo klienta i wprowadzenie treści pytania pozwala na przesłanie zapytania do sprzedawcy w celu wyjaśnienia zagadnień dotyczących oferty. Powyższa usługa jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, podlega zakończeniu w chwili przesłania do klienta wiadomości zwrotnej dotyczącej zapytania.
 3. Formularz zapytania ofertowego - po jego wyborze w pierwszej kolejności należy podać nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, oraz adres e-mail. Następnie możliwe jest wprowadzenie trzech artykułów wypełniając pola definiujące nazwę produktu, jego ilość i numer, następnie należy wybrać logo lub tekst haftu dla artykułu. Powyższa usługa jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, podlega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia, bądź anulowania procesu.
 4. Rejestracja - klient musi dokonać rejestracji w sklepie, aby móc składać zamówienia w witrynie. Proces rozpoczyna się w zakładce "Moje konto", gdzie po kliknięciu na przycisk "nie masz jeszcze konta?" następuje przekierowanie do formularza rejestracji. Danymi koniecznymi do poprawnego przejścia procesu są: adres e-mail, wybór płci, imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i numer telefonu. Opcjonalnie jest możliwość podania NIP'u i nazwy firmy. Do ukończenia procesu rejestracji niezbędnym jest zaakceptowanie regulaminu strony i wypełnienie pola captcha. Powyższa usługa jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, podlega zakończeniu w chwili założenia konta, bądź anulowania procesu.
 5. Formularz Reklamacyjny - aby złożyć reklamację za zamawiane produkty należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer reklamowanego zamówienia, wymienić produkty mające podlegać reklamacji i opisać powód reklamacji, w przypadku przedsiębiorstw należy również wpisać nazwę firmy przed wysłaniem formularza. Powyższa usługa jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, podlega zakończeniu w momencie realizacji reklamacji, bądź jej umorzenia.
 6. Formularz użycia karty haftu - należy zalogować się na stronie, następnie wybrać "Użycie karty haftu", następnie wypełnić pola formularza podając imię, nazwisko, nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorstw), adres e-mail numer zamówienia i opcjonalnie uzupełnić pole "Uwagi", a następnie wysłać formularz. Powyższa usługa świadczona jest wyłącznie dla klientów posiadających wykupioną odpowiednią co do parametrów zamówienia kartę haftu i ma charakter jednorazowy, podlega zakończeniu w momencie przesłania żądania do sprzedawcy (karta haftu może być użyta dla dowolnej ilości zamówień)

2.2 Wymagania techniczne niezbędne do pełnozakresowego korzystania z usług systemu teleinformatycznego Usługodawcy: urządzenie multimedialne z dostępem do internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z możliwością zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

2.3 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z witryny w sposób zgodny z prawem i z zachowaniem etykiety, zważając na zachowanie praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz współużytkowników. Usługobiorca jest zobligowany do wprowadzania poprawnych danych zgodnych ze stanem rzeczywistym. Użytkownika dotyczy zakaz wprowadzania treści o charakterze nieetycznym i karalnym.
 

 

 

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

3.1 Podstawą do zawarcia Umowy Sprzedaży jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia znajdującego się w Sklepie Internetowym.

3.2 Ceny podane w sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawiera podatki. Koszt łączny zamówienia wraz z kosztami wybranej opcji dostawy, płatności i usługi widoczne są w podsumowaniu zamówienia na stronie. W sytuacji, kiedy nie można jednoznacznie ustalić wysokości opłat, Klient jest informowany o obowiązku ich uiszczenia w zakładkach Sklepu Internetowego podczas zamawiania i jest ich w pełni świadomy w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

3.3 Zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Zamówień.

 1. Wstępem do zawiązania Umowy Sprzedaży jest złożenie przez Klienta zamówienia na podstawie Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
 2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej informacje o złożonym zamówieniu Sprzedawca określa odpowiednio jego status (otrzymano, w realizacji, wysłano, gotowe, dostarczone, zebrane, anulowano). Następnie przygotowywana i wysyłana do Klienta jest personalna Karta Zamówienia której zatwierdzenie prze Klienta stanowi podstawę dalszych czynności do zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą wpływu środków pieniężnych za zlecenie zaczyna obowiązywać Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Status płatności za zamówienie można monitorować będąc zalogowanym w Sklepie Internetowym i przechodząc do zakładki Moje konto, a następnie wybierając zamówienia

3.4 Zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Zamówień w przypadku odtwarzania logo lub tekstu w wymaganym formacie.

 1. Klient przesyła niezbędne dane do odtworzenia logo lub tekstu w formacie obsługiwanym przez hafciarki, na podstawie Formularza Ofertowego zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu.
 2. Dane przesłane od klienta podlegają oszacowaniu możliwości wykonania zadanego logo. W terminie 7 dni roboczych dostarczana jest odpowiedź drogą mailową o możliwości, lub niemożliwości wykonania projektu graficznego oraz jego wycena.
 3. Zatwierdzenie projektu przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i opłacenie zlecenia jest podstawą zawarcia Umowy Sprzedaży. Dostawca jest zobligowany na dostarczenie projektu w ciągu 14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za usługę.

3.5 Poprzez umieszczenie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu Internetowego rozumie się utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży. Wystosowane automatyczne wiadomości e-mail stanowią dodatkowe utrwalenie i zabezpieczenie do Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

 

4. Sposoby płatności

 

4.1 Klient może płacić za złożone zamówienia poprzez przelewy internetowe realizowane za pośrednictwem dotpay.

 

 

5. Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru

 

5.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2 Produkt dostarczany jest do klienta odpłatnie, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostarczania zamówień są wyszczególnione na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania zamówienia, także w chwili wyrażenia prze Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3 Produkt dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Czas dostarczenia Produktu wynosi do 30 dni Roboczych, za wyjątkiem sytuacji, gdzie w Umowie Sprzedaży widnieje krótszy termin realizacji. W przypadku wysyłki towarów z różnymi terminami dostawy obowiązujący jest termin najdłuższego czasu dostawy, nie przekraczający 30 dni Roboczych. Datę rozpoczęcia wysyłki Produktu do Klienta liczy się od dnia zmiany statusu zamówienia na "wysłano".

 

 

6. Warunki reklamacji

 

6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Uszczegółowienie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz prawa Klienta są uściślone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i reklamacje.

6.3 Reklamacja może zostać złożona przez klienta za pośrednictwem poczty e-mail, lub Formularza Reklamacyjnego złożonego zgodnie z pkt. 2.1.5

6.4 Podczas składania reklamacji drogą elektroniczną na adres info@janfinish.pl zaleca się podanie przez Klienta: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży danych kontaktowych składającego reklamację - usprawni to proces rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego. Powyższe wymogi należy traktować jako zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji nie trzymających się tych norm.

6.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6 Korzystając z rękojmi Klient jest zobligowany dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Produktu na adres: Lipowa 27b, 69-200 Sulęcin. Jeżeli ze względu na sposób montażu Produktu, lub jego rodzaj dostarczenie będzie nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Produkt w miejscu w którym ten Produkt się znajduje.

 

 

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

7.1. Szczegół będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

8. Prawo odstąpienia od umowy

 

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

8.2. Sprzedawca jest zobowiązany wrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włącznie z kosztami dostarczenia Produktu. W sytuacji, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy Sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu dodatkowych kosztów jakie poniósł Kupujący. Według powyższych norm Sprzedawca w przypadku zwrotu zobligowany jest wrócić cenę Produktu wraz z najtańszym kosztem dostawy.

8.3. Konsument ponosi jedynie bezpośredni koszt zwrotu towaru. W bezpośrednich kosztach zwrotu towaru mieści się cena przesyłki lub koszt samodzielnego dojazdu do przedsiębiorcy celem zwrotu towaru. Pozostałe koszty zwrotu nie mogą być ponoszone przez Konsumenta. Wyjątki od powyższej zasady to:

 • zgoda Sprzedawcy na poniesienie bezpośrednich kosztów zwrotu
 • nie poinformowanie Konsumenta o konieczności poniesienia kosztów zwrotu
 • umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli w jej wykonaniu rzecz została dostarczona konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, a ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

Wnioskując z powyższych norm Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kosztami zwrotu towaru (w sytuacji, gdy zwrot może być zrealizowany w zwykły sposób).

8.4 Za początek terminu odstąpienia od umowy uważa się:

 • według umowy, w realizacji której Sprzedawca wydaje Produkt, na podstawie zobowiązania do przeniesienia jego własności- od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta, lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • w sytuacji kiedy umowa obejmuje wiele Produktów translokowanych oddzielnie, w partiach lub w częściach - od przekazania konsumentowi ostatniego Produktu, partii, lub części,
 • jeżeli umowa polega na regularnych dostawach Produktów prowadzonych przez czas oznaczony - od przekazania konsumentowi pierwszego z Produktów,
 • w pozostałych przypadkach termin liczony jest od dnia zawarcia umowy.

8.5 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie należy się konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o wyświadczaniu usługi, kiedy Sprzedawca zrealizował pełną usługę za jednoznaczną zgodą konsumenta, który otrzymał informację przed wykonaniem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy
 • kiedy usługa dotyczy Produktu nieprefabrykowanego, wykonany według specyfikacji konsumenta, lub mający za zadanie spełnienie jego indywidualnych potrzeb.

8.5 Wniosek o odstąpienie od umowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres info@janfinish.pl, przykładowy wzór powyższego wniosku dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Odzież haftowaną na życzenie Klienta należy traktować jako Produkt indywidualny, wobec którego nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

 

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

9.1 Ten punkt regulaminu tyczy się wyłącznie Klientów i Usługobiorców, którzy nie są konsumentami

9.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem, który nie jest konsumentem w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy nie musi być uargumentowane i nie rodzi to żadnych roszczeń do Sprzedawcy po stronie Klienta nie będącego konsumentem.

9.3 Sprzedawca ma prawo ograniczyć sposoby płatności dla Klientów nie będących konsumentami i rościć od nich dokonanie przedpłaty części, lub całości kwoty zamówienia niezależnie od wybranego sposobu płatności i Umowy Sprzedaży.

9.4 W momencie, kiedy Sprzedawca wyda Produkt przewoźnikowi wszelkie korzyści i obciążenia związane z Produktem, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utarty, lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności utraty, ubytku, lub uszkodzenia Produktu, które powstały od chwili przyjęcia Produktu do przewozu, aż do dostarczenia i wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5 Podczas odbioru Produktu od przewoźnika Klient nie będący konsumentem zobligowany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zgodny z normami kontroli przy tego rodzaju przesyłkach. Kiedy Klient nie będący konsumentem znajdzie ślady uszczerbków, lub ubytków Produktu powstałych w czasie transportu, zobowiązany jest do poczynienia wszelkich kroków niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6 W zgodzie z Art. 558. § 1. Kodeksu Cywilnego Sprzedawca zostaje zwolniony z rękojmi za Produkt względem Klienta nie będącego konsumentem.

9.7 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny Klientowi nie będącemu konsumentem poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

9.8 Sprzedawca/Usługodawca ma ograniczoną odpowiedzialność (bez względu na jej podstawę prawną) względem Klienta/Usługobiorcy nie będącego konsumentem:

 • zarówno przy pojedynczym roszczeniu, jak i za sumę wszelkich roszczeń
 • do wysokości zapłaconej kwoty oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

Sprzedawca/Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta/Usługobiorcy nie będącego konsumentem jedynie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy nie będącego konsumentem. 9.9 Spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na lokalizację Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 

10. Prawa autorskie

 

10.1 Klient oświadcza, że jest właścicielem pełnych praw autorskich oraz prawa do rejestracji znaków i/lub tekstów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i podejmuje pełną odpowiedzialność w sytuacji użycia znaków i/lub tekstów, do których nie posiada wspomnianych praw autorskich.

 

 

11. Postanowienia końcowe

 

11.1 W Sklepie Internetowym umowy zawierane są w języku polskim.

11.2 Zasady zmian Regulaminu:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z istotnych przyczyn takich jak: zmiana lub rozszerzenie zakresu działalności, zmiany w przepisach prawa, modernizacja sposobów płatności i dostaw, wdrożenie nowych funkcjonalności lub Usług Elektronicznych.
 2. Zawarcie na podstawie tego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami i nie będą miały wpływu na złożone zamówienia, te realizowane i wykonane.

W przypadkach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego, szczególnie: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.)

 

 

12. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

Formularz odstąpienia o umowy

(formularza należy użyć jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Jan Finish sp z o.o.
ul. Zakaszewskiego 66-300 Międzyrzecz
info@janfinish.pl


Ja/My(*)________________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:
-________________________________________________________________
-________________________________________________________________
-________________________________________________________________
-________________________________________________________________
-________________________________________________________________
Potwierdzam, że zwracam Produkty zgodne z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. ‘O prawach konsumenta’ art.38.
Umowa dotyczy zamówienia Nr. _________________________________________
Data odbioru towaru/data zawarcia umowy(*)__________________________________
Adres konsumenta/konsumentów(*)_______________________________________________________________________________________________________
Numer konta bankowego Konsumenta (na który nastąpi zwrot płatności): _____________________________________________________________________________________________________
Data______________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.