Regulamin sklepu internetowego haft.janfinish.pl

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi w Sklepie Internetowym
 3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 4. Sposoby płatności
 5. Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru
 6. Warunki reklamacji
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 10. Prawa autorskie
 11. Postanowienia końcowe
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Nasz regulamin powstał w trosce o prawa konsumenta. Nabywca ma prawo zrzec się przysługujących mu w Ustawie o Prawach Konsumenta praw. Wszelkie postanowienia mniej korzystne niż te zawarte w Ustawie o Prawach Konsumenta nie są respektowane, a w ich miejsce stosowane są przepisy z Ustawy o Prawach konsumenta. Skutkiem tego niniejsze normy zawarte w Regulaminie nie są ukierunkowane na niekorzyść kontrahenta, a ewentualne nieścisłości tłumaczone są na korzyść konsumenta. W sytuacji potencjalnej koligacji Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają ów przepisy i należy je stosować.